ЛИКВИДАЦИЯ НА ДРУЖЕСТВА

Спазване на установената от закона процедура за премахване на предмета на стопанска дейност не по-малко важно от процедурите по неговото създаване. Ликвидация на предприятието е окончателното преустановяване на нейната дейност, без преход права и задължения, в други лица. Редът за ликвидация на субекта на стопанисване може да отнеме от шест месеца до 1. Процедурата по ликвидация на достатъчно сложен, и повече така, поради евентуална проверка от страна на данъчните органи. Във връзка с това, ние ви препоръчваме да участват в компания с голям опит в подобни случаи. След като решението за премахването ще бъде взето, човек — eradicator, или група