Териториалното деление на Руската Федерация в състава на Руската Федерация влизат 85 субектиВ състава на Руската Федерация влизат 85 лица: двадесет и две република, девет ръбове (територии), четиридесет и шест области (провинции), три града с федералните състояние, една автономна област, четири самостоятелни име (автономните райони). На територията, и икономическия потенциал на повечето субекти на Руската сравними с някои средни европейски страни. Руската Федерация е разделена на общинските образование, съчетаване на публични и местното управление, осуществляемое държавни и местни на правителството. Федералното правителство се състои от три части: законодателната власт (върховната власт е двухпалатное Федералното Събрание на РУСКАТА федерация, състояща се от Държавната Дума (долната палата) и Съвета на Федерацията (горната камара на парламента), изпълнителната и съдебната власт.

85 участници федерация има местни законодателната и изпълнителната власт.

Управители ръководители на субекти на Федерацията