Структура на собствеността с акции — АкзонобелОбширна библиотека от ресурси, включително съобщения за пресата в архива, сваляне снимки и информация за връзка.

Въз основа На независим анализ акционер, върху диаграмата в дясно показва географското разпространение на акционерите на дружеството AkzoNobel. Около две фирми на акционерния капитал се извършва за сметка на частни инвеститори, много от тях живеят в Холандия.

Около 14 години

5 в уставния капитал на дружеството, проведени на устойчиви и отговорни инвеститори