Русия и Европейския съд по правата на човека: влияние на Страсбург в търсене на директорията за документиВ каква степен Русия изпълнява решенията на Страсбургского съд, и в каква степен те се противопоставят на изпълнението

Изследователи и учени, право и политически науки, с особен интерес в областта на правата на човека и Русия-от това само ще спечели от по-задълбочено изучаване на фона на тази тема