Професионални съвети и адвокатите — Арбитражен съд. Съдебни спорове в Арбитражния съдАдвокатско дружество може да предоставя услуги за управление на делата в арбитражни съдилища. Когато се свържете с нас, можете да сте сигурни — ние ще ви информираме относно перспективите на нещата.

Преди да подаде жалба, ние ще разгледаме вашата информация, документи и материали по делото. Ако е необходимо, адвокатите на компанията ще ви помогне да съберете се потвърди, това може да повлияе на решението на съда.

Ние сме заинтересовани в резултат на това и да ви предложи по-гъвкава ценова политика

В повечето случаи, по-голямата част от такса (плащане) се заплаща след успешен резултат (изпълнението на отказ на съда в предоставянето на одобрение)