Подадете онлайн формуляр за възстановяване на данъкаТази проста данъчни декларации ще ви отнеме само няколко минути

Ние ще се обърнат в рамките на една година във всички данъчни въпроси

Не е нужно да чакаме на линия в продължение на няколко часа с ИРД (миналата година са били хората, на един — два часа и в пъти повече) — през тази година ще бъде по-лошо.

Бърза електронна поща или се обадете на нас и на своите близки

В нашия прост онлайн приложение ще се уверите, че сте съвместими с ИРД и друг достъпен вариант за данъчни въпроси, освен това, лично да се свържете с ИРД. Ако не искате да приложите в интернет, можете да изтеглите киви формата на данъчни декларации за връщане тук. Моля, разпечатайте го, попълнете го, подпишете го и го изпратете ни го на адрес, посочен долу форма данъчни декларации на връщане с копие на ваш документ за самоличност със снимка, като например шофьорска книжка или паспорт. За вашата сигурност, ние искаме всички по тази форма, маркирани със звездичка, трябва да бъдат завършени