Общинските образование Русия — руски юристиОбщинските звена в Русия, се нарича общини, териториални подразделения на руската Федерация, в рамките на които държавното управление допълнени на местното самоуправление, са независими от държавни органи за управление в рамките на закона, за да управляват местните дела.

Реформа гласи, че всеки обект трябва да има единна структура на общинските власти до 1 януари 2005 г.

и на закона да се гарантира спазването на разпоредбите на реформа влезе в сила от 1 януари 2006 г

Според закона, подразделение на градския отдел (така наречените общински структури) са: територия не влиза в състава на общински образование се наричат межселенных територии. От 2005 г, за статистически и данъчни цели, по отношение на всички общински образованиям идентификационните кодове в съответствие с Общероссийским классификатором територии се уведомява ру, съкратено