На държавна регистрация на правата върху недвижими имоти и сделки с тях — това е английската версияе правен акт на признание и потвърждение на държавата за създаване, промени, прекратяване на съществуването на недвижими имоти, възникване, преход, прекратяване на права

Териториални организации на държавна регистрация за изпълнение на регистриране на действия по отношение на следните недвижими обекти на имота: използване на съдържание от сайта за комерсиални цели е възможно само с разрешение на държавата Комисията по собственост

Ако използвате информация от нашия сайт, вие трябва да ни линк