наследяване по законнаследяване по закон наследяване по закон името на произход

Видите спускане

Черни юридическия речник на наследяване по закон приемането на титлата според законите на произход. Законът Ballentines речник на генетично наследяване наследник наследствено титли, имущество, офис или, в случай на наследствена да бъдеш цялостен, отива един човек на път.

Има и други видове ред наследство от наследяване по закон (например линия ненаследственная