Ликвидация на юридически лица — корпоративен консултантЛиквидация на юридическо лице-това е интегрирана и многоэтапная процедура, а освен това с прекратяване на юридическо лице дейност и регистрация на регистри за премахване на юридическо лице, в Единен държавен регистър на юридически лица, на разумна същност, управление на активи и завършване на изчисление с кредиторите, включва също. Само идентифициране и удовлетворяване на всички законни изисквания на кредиторите (или както е предвидено в закона за обявяване в несъстоятелност на юридическо лице) да предприеме ликвидация на юридическо лице, от законова гледна точка, пълен и ще се избегне в бъдеще вземания от кредитори и държавата. Поради това, изключително важно е първо да се оцени в детайли ситуацията вътре в компанията (група компании) и да изберете най-подходящия момент за започване на ликвидация на юридическото лице.

Формалното приключване на ликвидация на юридическо лице, се взема под глава на ъгъла, а възможните последици не са известни и не е мислил, и дори да скрие.

Ликвидация на юридическо лице, в рамките на холдинга често води до намаляване на разходите, оптимизиране на управлението и повишаване на прозрачността