Кредити в РусияДлъжниците са подписали договора за кредит-до 2007 г, може да доведе до проблеми, банка иска да предаде право да поиска дълговете си коллекторам. До тогава, натиснете десния бряг, за пренос на лични данни за клиента на трети лица в договора са включени не всички кредитни институции. В повечето случаи става въпрос за данни, заедно с право да претендира за връщане на кредита, но в това отношение е валидно правилото: колкото повече документи за своята финансова възможност за предоставянето на човек.

Овърдрафт -«над планираните) — това е специална схема за краткосрочен заем, който е приемлив, при условие, че заемополучателят (физическо или юридическо лице) има своя собствена банкова сметка.

Смисълът на разрешения овърдрафт, че при излитане или превръщането на някакви пари на кредитополучателя, договорени с кредиторите