Като кандидатствате на Гана паспорт цената за кандидатстване — студенти грТова е пълно ръководство за това, как да кандидатстват за Гана паспорт и разходите приложения

Потвърждение професия (уводната писмо от работодателя на кандидата, че е в случай, ако кандидатът в момента не работи или работи на ID-карта, която носи името на кандидатите, името на организацията и длъжност.

Студентски билет в случай, че кандидатът в момента е в училище

Домакини, съпруги и търсещите работа, безработните и тези, които в неформалния сектор на заетост, като механици, шивачка, фризьори, търговци и т.н, не се нуждаят от доказателства.

Регистрирани собственици на бизнес и самостоятелно заети лица кандидатите трябва да представят удостоверение за регистрация на предприятието като доказателство)