Данъчно консултиране — бизнес в РусияВ зависимост от вашия бизнес в Русия на различни данъчни системи могат да бъдат избрани при създаването на дружеството.

Ние ще ви консултираме за предимствата и недостатъците на двете системи и ще ви помогне, за коя от тях е най-добре приложим във вашия конкретен случай.

Помощ при прилагането на различни видове споразумения за постигане на бизнес целите

Анализ на стопански договори за съответствие на бизнес-целите на сделка и разпоредбите на законодателството на Руската Федерация, включително данъци, а при необходимост — ще разработи препоръки за корекция и или допълват разпоредбите на договора Препоръчвам Как да се отрази на една или друга операция в счетоводството с цел оптимизиране на данъчното облагане. Предложи алтернатива на договорните отношения на участниците в схемата в сделката, са по-привлекателни от гледна точка на данъчното облагане. Определяне на възможност за ползване на данъчни облекчения, когато и където е възможно, да дадат конкретни препоръки за използването на тези ръководства ще ви помогнат в досудебном разрешаване на данъчни спорове (включително — правно данъчни проверки, изготвяне на възражения за данъчните проверки и изготвяне на жалби срещу решения на данъчните органи)